Podpora a učebnice

Analýza potrieb OVP
Pracovné zošity

Zoznam PZ

Pracovný zošit pre odborný výcvik 4561 H 01 poľnohospodár – mechanizácia ročník 1.

Pracovný zošit pre odborný výcvik 4561 H 01 poľnohospodár – mechanizácia ročník 2.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik poľnohospodár- mechanizácia 4561H 01 ročník 3.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka ročník 1.

Pracovný zošit pre odborný výcvik a odbornú prax 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka ročník 2.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik študijný odbor 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka ročník 3.

Pracovný zošit pre praktickú prípravu 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka ročník 4.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik 4569 H viazač – aranžér kvetín ročník 1.

Pracovný zošit pre odborný výcvik 4569 H viazač –aranžér kvetín ročník 2.

Pracovný zošit pre odborný výcvik 4569 H Viazač aranžér kvetín ročník 3.

Pracovný zošit pre odbornú prax 4234 M podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat ročník 1.

Pracovný zošit pre odbornú prax 4234 M podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat ročník 2.

Pracovný zošit pre odbornú prax 4234 M podnikanie v chove spoločenských cudzokrajných a malých zvierat ročník 3.

Pracovný zošit pre odbornú prax 4234 M podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat ročník 4.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik skupina odborov 42 poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II. LESNÍCTVO učebný odbor 4219M Lesníctvo ročník I.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik skupina odborov 42 poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II. LESNÍCTVO učebný odbor 42 19M Lesnícka prevádzka. ročník II.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik skupina odborov 42 poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. LESNÍCTVO študijný odbor 4219M lesníctvo. ročník III.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik skupina odborov 42 poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II. LESNÍCTVO učebný odbor 42 19M Lesnícka prevádzka. ročník 4.

Pracovný zošit pre odborný výcvik učebný odbor 4582 2 včelár, včelárka ročník 1.

Pracovný zošit pre odborný výcvik 4571 H záhradník ročník 1. , 2., 3.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik 4571H záhradník ročník 2.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik Sadovníctvo 4571 H záhradník ročník 3.

Pracovný zošit pre odbornú učebnú prax a cvičenia Anatómia a fyziológia psa, výživa a etológia psa študijný odbor 4210M18 agropodnikanie – kynológia ročník 2.

Pracovný zošit pre odbornú prax a cvičenia študijný odbor: 4210M18 agropodnikanie – kynológia ročník 3.

Pracovný zošit pre odbornú prax a cvičenia študijný odbor: 4210M18 agropodnikanie -kynológia ročník 4.

Pracovný zošit pre odborný výcvik učebný odbor 2954 H mäsiar (1-ročný učebný odbor)

Pracovný zošit pre odborný výcvik 2954 H mäsiar ročník 2.

Pracovný zošit pre odborný výcvik učebný odbor 2954 H mäsiar (3-ročný učebný odbor)

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik učebný odbor 2978 H cukrár pekár (4-ročný učebný odbor) ročník 1.

Pracovný zošit pre odborný výcvik učebný odbor 2978 H cukrár pekár (4-ročný učebný odbor) ročník 2.

Pracovný zošit pre odborný výcvik učebný odbor 2978 H cukrár pekár (3-ročný učebný odbor) ročník 3.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik učebný odbor 2978 H cukrár pekár (4-ročný učebný odbor) ročník 4.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik Spracúvanie dreva učebný odbor 3355 H STOLÁR, ročník 1.

Pracovný zošit pre Odborný výcvik Spracúvanie dreva učebný odbor 3355 H STOLÁR, ročník 2.

Pracovný zošit pre odborný výcvik Učebný odbor STOLÁR 3355 H, ročník 3.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik učebný odbor 3370 H čalúnnik, ročník 1.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik učebný odbor 3370 H čalúnnik, ročník 2.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik učebný odbor 3370 H čalúnnik, ročník 3.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik študijný odbor: 3341 K Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, ročník 1.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik študijný odbor: 3341 K Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, ročník 2.

Pracovný zošit pre odborný výcvik študijný odbor: 3341 K Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, ročník 3.

Pracovný zošit pre odborný výcvik študijný odbor: 3341 K Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby ročník 4.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik Rozvoj stredného a odborného vzdelávania študijný odbor 3336 M Drevárstvo a nábytkárstvo, ročník 1.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik Rozvoj stredného a odborného vzdelávania študijný odbor 3336 M Drevárstvo a nábytkárstvo, ročník 2.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik Rozvoj stredného a odborného vzdelávania študijný odbor 3336 M Drevárstvo a nábytkárstvo, ročník 3.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik Rozvoj stredného a odborného vzdelávania študijný odbor 3336 M Drevárstvo a nábytkárstvo, ročník 4.

Pracovný zošit pre odborný výcvik učebný odbor 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika ročník 1.

Pracovný zošit pre odborný výcvik učebný odbor 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika ročník 2.

Pracovný zošit pre odborný výcvik učebný odbor 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika ročník 3.

Pracovný zošit pre odborný výcvik študijného odboru: mechanik mechatronik 2679 K ročník 1.

Pracovný zošit pre odborný výcvik študijného odboru: mechanik mechatronik 2679 K ročník 2.

Pracovný zošit pre odborný výcvik študijného odboru: mechanik mechatronik 2679 K ročník 3.

Pracovný zošit pre odborný výcvik študijného odboru: mechanik mechatronik 2679 K ročník 4.

Pracovný zošit pre odborný výcvik Ručné spracovanie kovov a základy elektrotechniky študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik ročník 1.

Pracovný zošit pre odborný výcvik študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik oblasť silnoprúdová technika ročník 3.

Pracovný zošit pre odborný výcvik Elektrotechnika študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik oblasť silnoprúdová technika ročník 4.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik 2411 K Mechanik nastavovač ročník 1.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik 2411 K Mechanik nastavovač ročník 2.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik 2411 K mechanik nastavovač ročník 3.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik 2411 K mechanik nastavovač ročník 4.

Pracovný zošit pre odborný výcvik 24 Strojárenstvo a ostatná kovospracujúca výroba II študijný odbor mechanik strojov a zariadení ročník 1.

Pracovný zošit pre odborný výcvik 24 Strojárenstvo a ostatná kovospracujúca výroba II študijný odbor mechanik strojov a zariadení ročník 2.

Pracovný zošit pre odborný výcvik 24 Strojárenstvo a ostatná kovospracujúca výroba II študijný odbor 2413 K mechanik strojov a zariadení ročník 3.

Pracovný zošit pre odborný výcvik 24 Strojárenstvo a ostatná kovospracujúca výroba II študijný odbor 2413 K mechanik strojov a zariadení ročník 4.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II učebný odbor 2433 H obrábač kovov ročník 1.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II učebný odbor 2433 H obrábač kovov ročník 2.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II učebný odbor 2433 H obrábač kovov ročník 3.

Pracovný zošit pre odborný výcvik 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I,II. Učebný odbor: 2464 H strojný mechanik ročník 1.

Pracovný zošit pre odborný výcvik 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I,II. Učebný odbor: 2464 H strojný mechanik ročník 2.

Pracovný zošit pre odbornú prax Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I,II Učebný odbor 2464 H strojný mechanik ročník 3.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik 2488 H Mechanik špecialista automobilovej výroby ročník 1.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik 2488 H Mechanik špecialista automobilovej výroby ročník 2.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik 2488 H Mechanik špecialista automobilovej výroby ročník 3.

Pracovný zošit pre odborný výcvik Autoopravár – mechanik učebný odbor 2487 H 01 ročník 1.

Pracovný zošit pre odborný výcvik Autoopravár – mechanik učebný odbor: 2487 H 01 ročník 2.

Pracovný zošit pre odborný výcvik Autoopravár – mechanik učebný odbor: 2487 H 01 ročník 3.

Pracovný zošit pre odborný výcvik Základy elektrotechniky učebný odbor 2487 H Autoopravár ročník 1.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik Mechanik – auto opravár 2487 H 02 auto elektrikár ročník 2.

Pracovný zošit pre odborný výcvik Zapaľovacie sústavy komfortná elektronika vozidla bežné opravy vozidiel učebný odbor 2487 H 02 AUTOOPRAVÁR – ELEKTRIKÁR ročník 3.

Pracovný zošit pre odborný výcvik Základy strojárstva – modul č. 1 učebný odbor: 2487 H, ročník 1.

Pracovný zošit pre odborný výcvik Karosárske technológie, moduly č. 5 – 8 učebný odbor 2487 H 03 karosár, ročník 2.

Pracovný zošit pre odborný výcvik Karosárske technológie – modul č . 9 – 11 učebný odbor 2487 H 03 karosár, ročník 3.

Pracovný zošit pre odborný výcvik Základy lakovníctva – modul č. 3 učebný odbor : autoopravár 2487 H, ročník 1.

Pracovný zošit pre odborný výcvik Lakovnícke technológie, modul č. 5 – 8 učebný odbor: 2487 H 04 lakovník, ročník 2.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik Lakovnícke technológie – modul č. 9 – 11 učebný odbor 2487 H 04 lakovník, ročník 3.

Pracovný zošit pre odbornú prax Predaj a servis vozidiel Nadstavbové štúdium študijný odbor: 2493 L ročník 1.

Pracovný zošit pre odbornú prax Predaj a servis vozidiel – logista Nadstavbové štúdium študijný odbor 2493 L ročník 2.

Pracovný zošit pre odbornú prax Predaj a servis vozidiel – predajca motorových vozidiel Nadstavbové štúdium študijný odbor 2493 L ročník 2.

Pracovný zošit pre odbornú prax Predaj a servis vozidiel – servisný poradca Nadstavbové štúdium študijný odbor 2493 L ročník 2.

Pracovný zošit pre odborný výcvik Autotronik študijný odbor: 2495 K ročník 1.

Pracovný zošit pre odborný výcvik Autotronik študijný odbor 2495 K ročník 2.

Pracovný zošit pre odborný výcvik Autotronik študijný odbor: 2495 K ročník 3.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik 2495 K autotronik ročník 4.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik učebný odbor: 2430 H ročník 1.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik učebný odbor:2430 H ročník 2.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik učebný odbor : 2430 H ročník 3.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik učebný odbor 2423 H ročník 1.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik učebný odbor 2423 H ročník 3.

Pracovný zošit pre odbornú prax Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I,II Nadstavbový študijný odbor 2414 L 01 strojárstvo ročník 1.

Pracovný zošit pre odbornú prax Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I,II Nadstavbový študijný odbor 2414 L 01strojárstvo ročník 2.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik RUČNÉ SPRACOVANIE KOVOV študijný odbor: 2262 K – Hutník operátor ročník 1.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik Strojové a elektrické zariadenia hutníckych prevádzok študijný odbor: 2262 K – Hutník operátor ročník 2.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik Základy hutníckej výroby a zváranie študijný odbor: 2262 K – Hutník operátor ročník 3.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik Hutníctvo ocele a tvárnenie kovov študijný odbor: 2262 K – Hutník operátor ročník 4.

Pracovný zošit pre odborný výcvik študijný odbor 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby ročník 1.

Pracovný zošit pre odborný výcvik študijný odbor 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby ročník 2.

Pracovný zošit pre odborný výcvik študijný odbor 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby ročník 3.

Pracovný zošit pre odborný výcvik študijný odbor 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby ročník 4.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik 2860 K chemik operátor ročník 1.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik 2860 K chemik operátor ročník 2.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik CHEMICKÁ VÝROBA učebný odbor: 2860 K chemik operátor ročník 3.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik CHEMICKÁ VÝROBA učebný odbor: 2860 K chemik operátor ročník 4.

Pracovný zošit pre odborný výcvik 27 Technická chémia silikátov učebný odbor 2738 H operátor sklárskej výroby 02 – obsluha sklárskych automatov ročník 1.

Pracovný zošit pre odborný výcvik 27 Technická chémia silikátov učebný odbor 2738 H operátor sklárskej výroby 02 – obsluha sklárskych automatov ročník 2.

Pracovný zošit pre odborný výcvik 27 Technická chémia silikátov učebný odbor 2738 H operátor sklárskej výroby 02 – obsluha sklárskych automatov ročník 3.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik 3661 H učebný odbor murár ročník 2.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik 3661 H učebný odbor murár ročník 3.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik 3678 H učebný odbor inštalatér ročník 2.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik 3678 H učebný odbor inštalatér ročník 3.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik Stavebníctvo pre učebné odbory skupiny 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia ročník 1., spoločný pre profesie murár, tesár, železobetonár, štukatér, vodár meliorátor, montér suchých stavieb, kamenár, kachliar, kominár, maliar, inštalatér, podlahár, strechár

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik Stavebníctvo pre študijné odbory skupiny 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia ročník 2. pre profesiu mechanik stavebno-inštalačných zariadení

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik Stavebníctvo pre študijné odbory skupiny 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia ročník 3. pre profesiu mechanik stavebnoinštalačných zariadení

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik 3658 K Študijný odbor mechanik stavebno-inštalačných zariadení ročník 4.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik 3663 H učebný odbor tesár ročník 2.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik 3663 H učebný odbor tesár ročník 3.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik 3656 K učebný odbor operátor stavebnej výroby ročník 2.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik Stavebníctvo pre študijný odbor skupiny 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia ročník 3. profesia operátor stavebnej výroby

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik 3656 K študijný odbor operátor stavebnej výroby ročník 4.

Pracovný zošit pre odbornú prax a odborný výcvik spoločný pre 4-ročné študijné odbory 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia ročník 1.