Vzdelávacie programy

Distribučná a zásobovacia logistika
Identifikácia a riadenie rizík
Programovanie CNC pomocou CAM
Programovanie CNC v drevovýrobe
Virtualizácia IT systémov
Vývojové trendy telekomunikačných sietí
Základy procesného riadenie IT systémov